Verduurzaming in de zorg loont! Als verduurzamingspartner voor zorginstellingen en speciaal onderwijs in Nederland biedt Onze Zorg is Opgewekt een bewezen aanpak om de Green Deal te realiseren. We nemen het werk zoveel mogelijk uit handen om duurzame bewustmaking en CO2-besparing nu te realiseren. Van advies en strategie tot het onderzoeken van financieringsmogelijkheden. Van bewustmakingsprogramma’s, zonnepanelen, ledverlichting, tot oplossingen voor gasreductie en ventilatie.

Duurzame Bewustmaking

Onze bewustmakingsprogramma’s maken duurzaamheid vanzelfsprekend. Hierdoor stimuleren we bewoners en medewerkers in het maken van dagelijkse duurzamere keuzes. Opgewekt, zonder opgeheven vinger, brengen we duurzaamheid dichtbij medewerkers en bewoners. Dat doen we o.a. met ons belevingsprogramma: ‘Op avontuur met Buzz’.

CO2 besparen

Zorginstellingen zijn grootverbruikers van energie. Het besparen en duurzaam opwekken van energie levert een flinke CO2-besparing op. We halen drempels weg zodat duurzame techniek en energiebesparende maatregelen gerealiseerd worden. Instellingen sluiten hierdoor aan op de steeds strengere regelgeving.

Benieuwd naar onze duurzame oplossingen?