Regie,  realisatie  en bewustmaking 

Hoe zorgen we ervoor dat de uitvoering  binnen  de  gestelde  kwaliteit,  planning en  budget  gerealiseerd wordt?  We zorgen voor een complete uitvoering  van de duurzame oplossingen die passen bij jullie zorginstelling,  zoals  zonnepanelen, ledverlichting,  ventilatiesystemen,  warmte-en koudeopslag (WKO) of  innovatieve  oplossingen voor aardgasreductie. We  verzorgen  hiervoor  wat nodig is,  waaronder  de  engineering, calculatie, planning, technische regie,  aanbesteding,  startkeuring, veiligheid, oplevering en nazorg.  

Verduurzamen is  niet alleen  een  kwestie van geld en  techniek.  Duurzaam gedrag  is net zo,  zo  niet  belangrijker. Met ons  bewustmakingsprogramma  nemen we cliënten en medewerkers op passende wijze mee in de wereld van duurzaamheid. Altijd vanuit het uitgangspunt dat duurzaamheid kansen biedt en je zelf bepaalt wat je wilt en kunt doen. We doen dit bijvoorbeeld door een evenement met interactieve spellen, praktische spullen, duurzame tips of trainingen & workshops op locatie. 

 

Benieuwd naar onze duurzame oplossingen?