Onze Zorg is Opgewekt is onderdeel van Slim Opgewekt. De naam Slim Opgewekt kozen we vanwege het opwekken van schone energie en omdat we positief zijn over de kansen van duurzaamheid. Elk type organisatie vraagt om haar eigen aanpak, zodoende hebben we drie merken, ieder met een eigen doelgroep.

  • Onze Zorg is Opgewekt voor zorginstellingen
  • Slim Opgewekt Scholen voor onderwijsinstellingen
  • Sportief Opgewekt voor sportclubs

Ontstaan van Slim Opgewekt

In 2012 startten vier ambitieuze mensen Slim Opgewekt. Vanuit hun voormalige rol als adviseur zagen ze dat duurzame projecten slechts mondjesmaat van de grond kwamen, terwijl de noodzaak van verduurzaming helder was, de techniek bewezen en de businesscase zeer gunstig. Tijd voor realisatie! Drie van de vier oprichters werken nog steeds hard aan deze missie. Zij verkennen daarbij nieuwe oplossingen en mogelijkheden voor nog meer resultaat. Onze Zorg is Opgewekt bestaat sinds 2016. We werken voor zorg in de breedste zin en stemmen onze programma’s af op de doelgroep, van clienten, medewerkers en vrijwilligers.

Wij geloven dat we een betere wereld kunnen creëren door het daadwerkelijk realiseren van duurzaamheid. We kijken waarom het nu niet gebeurt en heffen deze drempels op.
Leonn Sekender
Een duurzame oplossing mag ook in financieel opzicht geen voorschot op de toekomst nemen. Met passende financiële oplossingen zorgen we daarom dat de verduurzaming haalbaar is binnen de huidige lasten.
Rob Wieggers
We bereiken de meeste impact door niet alleen techniek in te zetten, maar ook mensen bewust te maken van duurzaamheid en daarmee hun gedrag te veranderen. Daarom is bewustwording voor ons even belangrijk als duurzame techniek.
Hilde van Dijk

Niet alleen het aantal opgewekte organisaties neemt continu toe, maar ook de omvang van ons team. Inmiddels bestaat Slim Opgewekt uit een behoorlijk team van mensen met diverse expertises, achtergronden, leeftijden en nationaliteiten, maar allen met een opgewekt groen hart.

Benieuwd naar onze duurzame oplossingen?