Opgewekte aanpak  

Wat is er nodig om tot een  CO2-neutrale zorginstelling  te komen? Onze Zorg is Opgewekt ontwikkelde een unieke aanpak waar diverse zaken hierbij  een rol spelen,  bijvoorbeeld  het  financiële plaatje, duurzame technieken  en draagvlak binnen de organisatieWe hebben een complete  verduurzamingsaanpak  met  5 stappen  ontwikkeld om  tot een  CO2-neutrale  zorginstelling  te  komen.   

Afhankelijk van waar jullie staan in het verduurzamingsproces en jullie wensen hierin, kan elke stap afzonderlijk worden doorlopen. Wij kunnen de  verduurzamingspartner  zijn gedurende de hele  verduurzamingsreis, of  betrokken zijn  bij een of meerdere stappen.

Nulmeting

Hoe duurzaam zijn de locaties nu? En  wat levert  de  verduurzaming op?  Pre-scans, gesprekken met betrokken personen en  locatie analyses  geven  inzicht in  de  verduurzamingsopgave  en  subsidiemogelijkheden.  Het resultaat van de  nulmeting  is  een  rapport  conform informatieplicht (EML)  en  een concreet  energie bespaar- en opwekplan.  Dit plan is tevens de basis om tot besluitvorming te  komen.  

Advies & besluitvorming

Hoe krijgen we  draagvlak en  commitment  voor verduurzaming binnen de organisatie?  We stellen een duurzaamheidsambitie vast met een routekaart  die  aansluit op  het bestaande beleid. We  creëren draagvlak  binnen de organisatie. Na deze stap is iedereen binnen de zorginstelling  op de hoogte van de  verduurzamingsambitie  en is het besluit genomen  om een haalbaarheidsplan te maken.   

Duurzaam financieel plan

Hoe komen we tot een logische set  aan  duurzame maatregelen die financieel haalbaar zijn?  In deze stap  stellen  we de  verduurzamingsroute,  een  gedetailleerd  plan van aanpak en een  businesscase  op,  afgestemd op het Integraal Huisvestingsplan (IHP).  Onderdelen van dit plan zijn onder andere een dekkingsplan,  financiering, subsidie(s), vergunningen, risico’s en de exploitatievorm  gedurende de looptijd van de duurzame ingrepen. Het resultaat van deze stap is een  financieel  haalbaar  uitvoeringsplan  om CO2-neutrale  locaties te  realiseren.

Regie, realisatie en bewustmaking

Hoe zorgen we ervoor dat de uitvoering  binnen  de  gestelde  kwaliteit,  planning en  budget  gerealiseerd wordt?  We zorgen voor een complete uitvoering  van de duurzame oplossingen die passen bij jullie zorginstelling,  zoals  zonnepanelen, ledverlichting,  ventilatiesystemen,  warmte-en koudeopslag (WKO) of  innovatieve  oplossingen voor aardgasreductie. We  verzorgen  hiervoor  wat nodig is,  waaronder  de  engineering, calculatie, planning, technische regie,  aanbesteding,  startkeuring, veiligheid, oplevering en nazorg.  

Verduurzamen is  niet alleen  een  kwestie van geld en  techniek.  Duurzaam gedrag  is net zo,  zo  niet  belangrijker. Met ons  bewustmakingsprogramma  nemen we cliënten en medewerkers op passende wijze mee in de wereld van duurzaamheid. Altijd vanuit het uitgangspunt dat duurzaamheid kansen biedt en je zelf bepaalt wat je wilt en kunt doen. We doen dit bijvoorbeeld door een evenement met interactieve spellen, praktische spullen, duurzame tips of trainingen & workshops op locatie. 

Beheer & Service

Hoe zorgen we dat alle installaties goed blijven draaien?  Na realisatie van de duurzame maatregelen is het belangrijk  dat de installatie  doet wat het moet doen.  Wmonitoren  de werking van de geïnstalleerde duurzame oplossingen.  W inspecteren  en  verlenen  storingsservice  waar nodig.  Bijvoorbeeld  door reiniging van zonnepanelen of het  controleren van aansluitingen. Het resultaat zijn goed gemonitorde  en  onderhouden systemen  gedurende de looptijd.  

 

Download hier de flyer over onze aanpak

Benieuwd naar onze duurzame oplossingen?