Duurzaam financieel plan

Hoe komen we tot een logische set  aan  duurzame maatregelen die financieel haalbaar zijn?  

In deze stap  stellen  we de  verduurzamingsroute,  een  gedetailleerd  plan van aanpak en een  businesscase  op,  afgestemd op het Integraal Huisvestingsplan (IHP).  Onderdelen van dit plan zijn onder andere een dekkingsplan,  financiering, subsidie(s), vergunningen, risico’s en de exploitatievorm  gedurende de looptijd van de duurzame ingrepen. Het resultaat van deze stap is een  financieel  haalbaar  uitvoeringsplan  om CO2-neutrale  locaties te  realiseren.

Benieuwd naar onze duurzame oplossingen?