CO2 Routekaart zorgvastgoed

De ambities voor de routekaart zorgvastgoed zijn in lijn met het Klimaatakkoord en dat betekent 49% CO2-reductie in 2030. We merken dat veel zorginstellingen zoekende zijn in de route naar het bereiken van de klimaatdoelstellingen.  Lees hieronder hoe wij zorginstellingen hierbij helpen.

 

Routekaart CO2

Met de Green Deal Duurzame Zorg uit 2018 en het Klimaatakkoord uit 2019 is er veel informatie en nieuwe verantwoording(en) op de zorgsector afgekomen. Zorgorganisaties staan nu voor de uitdaging hun vastgoed toekomstwaardig te verduurzamen. Onze Zorg is Opgewekt biedt verschillende mogelijkheden om daarbij te helpen.  

Ons doel: CO2-reductie, de lasten verlagen en daarmee geld vrijmaken voor de zorg zelf.
Graag denken we mee over de meest optimale vorm van verduurzaming voor jouw locatie. Onderstaande modules kunnen afzonderlijk of stapsgewijs afgenomen worden.   

Locatieanalyse (nulmeting) 
We brengen de huidige situatie van je locatie in kaart. Daarvoor analyseren we het binnenklimaat, energie- en warmteverbruik en de schil van het gebouw. We beoordelen aan welke wettelijke verplichtingen deze locatie moet voldoen, waaronder EML maatregelen en de EED auditplicht. Met deze locatieanalyse ontvang je een concreet energiebesparingsplan voor deze locatie.   

Advies, Beleid & Besluitvorming 
We geven advies in de breedste zin van het woord. Zowel voor technische, strategische als praktische vraagstukken. Bijvoorbeeld het maken van een strategisch verduurzamingsplan, het aanvragen van subsidies of een uitgewerkt engineeringsplan voor zonnepanelen.   

Duurzaam Exploitatieplan (TCO-benadering) 
Een op maat geschreven plan dat inzicht geeft in de verduurzamingsinvestering, met bijbehorende kosten, zodat je precies weet waar je aan toe bent. Mogelijkheden zijn ventilatie, luchtkwaliteit, verwarming, koeling, energiebesparing en -opwek, gasreductie en isolatie.   

Regie & Realisatie 
Door onze ervaring als verduurzamingspartner in de zorg weten wij dat afstemming, communicatie en planning erg belangrijk zijn. Dit nemen we mee in het gehele traject. We zorgen voor tussentijdse controles, keuringen en een veilige oplevering. Zo nemen we het werk uit handen, hebben jullie één aanspreekpunt en zijn jullie verzekerd van hoogwaardige kwaliteit.   

Beheer & Service 
Nadat de verduurzaming gerealiseerd is bieden we verschillende mogelijkheden voor onderhoud, verzekering, monitoring op afstand en om storingen te verhelpen.   

Bewustmaking 
Met onze bewustmakingsprogramma’s zorgen we voor betrokkenheid van cliënten en medewerkers en nemen we hen mee in het verduurzamingsproces. Hiervoor hebben we verschillende programma’s met workshops en activiteiten, natuurlijk aangepast op de doelgroep.  

Benieuwd naar onze duurzame oplossingen?