Bewustmaking

Als een zorginstelling verduurzaamt, dan zorgen we dat zowel de cliënten als de medewerkers hiervan weten. De manier waarop varieert, maar het doel blijft hetzelfde. Cliënten, medewerkers en de directe omgeving op een opgewekte manier bewustmaken van duurzaamheid en waar mogelijk gedragsverandering teweeg brengen. Duurzaam omgaan met energie heeft de grootste kans als iedereen dit vanzelfsprekend vindt. Onze mascotte Buzz (op de foto hieronder) neemt cliënten graag mee op avontuur in de duurzame wereld.

Educube

Ledverlichting installeren is een goede manier om stroom te besparen, maar het biedt nog meer kansen. Wij hebben onderzocht op welke manier verlichting de sfeer in een ruimte kan bepalen. We ontwikkelden daarvoor de Educube. Met dit dynamische lichtsysteem is het licht in een ruimte, in te zetten naar gelang stemming en setting. Waar de ene lichttint zorgt voor ontspanning, helpt een andere juist voor focus. Het Educube-lichtsysteem bieden wij standaard aan bij onze verduurzaming en draagt bij aan de bewustmaking.

Kortom

  • Betrekken van medewerkers en cliënten via bewustmakingscampagnes
  • Feestelijke viering van de verduurzaming
  • Aansprekende communicatie en – waar mogelijk – persaandacht
  • Originele en ludieke bewustwordingsmiddelen en -activiteiten
  • Energiescherm
Benieuwd naar onze duurzame oplossingen?