17 juni 2019 - Rob Wieggers

De wijziging van de salderingsregeling is veelvuldig onderwerp in de gesprekken die onze initiatiefnemers voeren met bestuurders van scholen, sportverenigingen en zorginstellingen.  Hoe gaat de regeling er uitzien en welk risico ontstaat in de businesscase voor zonnepanelen? Rob Wieggers, oprichter van Slim Opgewekt, laat in deze blog zijn licht schijnen op de nieuwe salderingsregeling.

 

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer in april 2019 gemeld dat de salderingsregeling in zijn huidige vorm gehandhaafd blijft tot 2023. Tot 1 januari 2023 verandert daarmee niets voor wie al zonnepanelen heeft, maar vanaf dat jaar wordt de regeling tot 2031 stapsgewijs afgebouwd naar 0.

Wat is de salderingsregeling?

Als u energie opwekt met zonnepanelen, gebruikt u deze eerst voor eigen gebruik. Wanneer de zonnepanelen meer energie opwekken dan op dat moment nodig is, blijft er een restant over. Dit restant aan energie wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnetwerk. Vervolgens kan in de periodes dat de zon niet schijnt (een bewolkte dag of dagen in de winterperiode) evenveel energie worden afgenomen van het elektriciteitsnetwerk als dat is terug geleverd zonder dat over deze afname energiebelasting betaald hoeft te worden. Omdat circa 2/3 deel van de stroomkosten niet bestaat uit de ‘kale’ stroom maar juist uit belastingen, levert dit een groot voordeel op. Dit is het principe van de onbeperkte salderingsregeling die sinds juli 2013 zo werkt. Deze regeling is alleen voor kleinverbruikers (elektra aansluiting die kleiner is dan 3x 80Amp aansluiting) maar verder dus niet gelimiteerd. In de praktijk kan een instelling met minder dan 200 zonnepanelen daardoor direct voordeel creëren zonder dat er goedkeuring gegeven hoeft te worden door een wettelijke instantie.

Wat gaat er veranderen?

Vanaf 2023 wordt het onbeperkt salderen stapsgewijs afgebouwd. Ervan uitgaande dat dit elk jaar met gelijke stappen gebeurt, betekent dit dat er vanaf 2023 per jaar 12,5% van de teruggeleverde stroom niet meer in aanmerking komt voor het voordeel van elektriciteit opnemen uit het elektriciteitsnetwerk zonder daarover energiebelasting te betalen.

Hoe groot zijn de financiële gevolgen?

Voor bijvoorbeeld een basisschool betekent dit dat de stroom die zij overdag direct zelf gebruiken nog steeds hetzelfde voordeel blijft houden. Dit deel wordt immers niet eerst teruggeleverd aan het netwerk. Het deel wat eerst wordt teruggeleverd (bijvoorbeeld tijdens de zomervakantie) zal in de wintermaanden weer afgenomen worden inclusief (een deel) energiebelasting. Een basisschool heeft uiteraard als voordeel dat zij de rest van het jaar juist overdag, wanneer de zon schijnt, stroom verbruikt en dus relatief veel van haar stroom niet eerst teruglevert maar direct verbruikt. Om inzichtelijk te maken wat dit nu gaat betekenen voor de business case rekent Slim Opgewekt de nieuwe salderingsregeling specifiek voor haar klanten door volgens het principe van Total Cost of Ownership. Bij doorrekenen zien we dat met de nieuwe salderingsregeling er wel een verschil is, maar het nog steeds substantieel voordeel oplevert (33% voordeel over de looptijd). Zie onderstaande voorbeeldcase:

Inclusief onbeperkt salderen gehele looptijd

Met nieuwe salderingsregeling

Gevolgen voor de toekomst

Heeft het afbouwen van de salderingsregeling negatieve gevolgen voor het verduurzamen van Nederland? Waarschijnlijk niet op de korte termijn, want hoe eerder je start met de realisatie, hoe langer je nog van het volledige voordeel van onbeperkt salderen geniet. De regeling die nu voorligt geeft de zekerheid dat het systeem binnen de exploitatieperiode rendabel is zoals bovenstaand voorbeeld ook laat zien. Denk aan alle leaserijders die nog voor de jaarwisseling een elektrische auto willen bemachtigen om een lage bijtelling veilig te stellen. Richting de toekomst, met name wanneer de regeling steeds beperkter wordt, is de vraag of de prijsdaling van zonnepanelen richting uiteindelijk 2031 dusdanig is doorgezet dat deze techniek kan concurreren met de ‘kale’ stroomprijs uit het elektriciteitsnetwerk. De grootste prijsdaling in zonnepanelen in hun huidige vorm is namelijk wel achter de rug.

Opslag van stroom

Eventuele doorbraken in de techniek van zonnepanelen en de wijze waarop de stroom tegen die tijd kan worden opgeslagen zullen van invloed zijn. Eigenlijk biedt de nieuwe salderingsregeling de markt van lokale energieopslag de tijd en ruimte om zich verder te ontwikkelen. Met nieuwe technische doorbraken kunnen wellicht al ruim voor 2031 grote hoeveelheden stroom worden opgeslagen tegen zeer lage kosten: lees hier een artikel over de mogelijkheden. De salderingsregeling wordt dan overbodig aangezien alle stroom achter de meter blijft. Lokale opslag (thuisbatterijen) kunnen juist gaan helpen om het elektriciteitsnetwerk in de toekomst stabiel te houden door pieken en dalen met elkaar op te vangen. Dan moet vraag en aanbod alleen wel heel goed inzichtelijk zijn. Hiervoor is, eveneens in de nieuwe salderingsregeling, opgenomen dat er gewerkt gaat worden aan de bemetering: vanaf 2021 wordt het verplicht om een 2 teller systeem te hebben waarbij de teruglevering ook altijd inzichtelijk is.

Conclusie

Samenvattend is de nieuwe salderingsregeling, met een beperking richting 2031 voor nu juist een stimulans om snel te starten met een eigen zonnestroom-installatie. De toekomst moet uitwijzen of de afbouw van de regeling niet te hard gaat voor de ontwikkeling op het gebied van kostendaling en lokale opslag. Maar een vorm van (lokale) opslag is onvermijdelijk in de energietransitie. Het elektriciteitsnetwerk wordt nu stabiel gehouden met fossiele bronnen, daar moeten we zo snel mogelijk van af. De regeling geeft hiervoor de mogelijkheden en gezien alle ontwikkelingen op het gebied van opslag moet dit toch echt wel gaan lukken. Met een voorzichtige prijsdaling van opslag over 10 jaar zou een ‘nieuwe’ business case een nog positiever beeld laten zien: dezelfde case met nieuwe salderingsregeling én investering in opslag in jaar 10:

Met nieuwe salderingsregeling en investering in opslag

 

Meer informatie

Vragen over de salderingsregeling voor maatschappelijke instellingen of wil je weten wat we kunnen betekenen? Neem contact op met ons, onze gegevens staan op de website: www.slimopgewekt.nl of bel: 026 – 361 21 10.

 

Meer nieuws

‘Verduurzaming is niet alleen een verplichting naar onze cliënten, het is een opdracht voor de hele maatschappij’

door Evelyne Haas

Wim Kos is sinds 2006 bestuursvoorzitter bij ASVZ en zet zich ook in voor de verduurzaming op energiegebied van de...

‘Zonder het gezamenlijke enthousiasme hadden we nu nooit 10.000 zonnepanelen’

door Slim Opgewekt

Vanuit intrinsieke motivatie werkt ASVZ hard aan eigen verduurzaming Sinds 2018 werkt ASVZ aan haar verduurzaming samen met Onze Zorg...

Bespaar op kosten en CO2

door Slim Opgewekt

Partner in duurzaamheid, Triodos, plaatste een mooi artikel met tips om duurzaam te bezuinigen in de zorg. Duurzaamheid leidt tot...

Bewuster leven = duurzamer leven

door Slim Opgewekt

“Ik ben geen goeroe, maar lever wel mijn bijdrage” De natuur spreekt en de mensheid luistert niet, dat vind ik...

Blokken stapelen voor de natuur

door Slim Opgewekt

Afgelopen zomer klopten de effecten van klimaatverandering bij Nederlanders letterlijk aan de deur: in Limburg liepen door overstromingen hele straten...

Buzz en de Corona-maatregelen

door Slim Opgewekt

Voor veel mensen in de zorg is dit een zware tijd. Het is extra hard werken voor alle medewerkers en...

Dag van de Duurzaamheid vieren bij Abrona

door Slim Opgewekt

Cliënten en medewerkers van Abrona vieren vandaag de Dag van de Duurzaamheid bij ‘t Lichtpunt en Brediushof in samenwerking met...

Dumava

De nieuwe subsidie voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed: DUMAVA

door Rob Wieggers

Nieuws rond de DUMAVA-subsidie: de definitieve regeling voor Duurzaam Maatschappelijk VAstgoed is bekend! De regeling is bedoeld om (bestaande) maatschappelijke...

De routekaart naar CO2-reductie binnen de zorg

door Evelyne Haas

Binnen de zorg staat verduurzaming zeker op de agenda. De meeste zorginstellingen tekenden daarom graag de Green Deal. Maar de...

De Wattsons nemen je mee!

door Slim Opgewekt

Duurzame proefjes met de Wattsons Het zijn gekke tijden voor iedereen, maar vooral ook even voor alle ouders die ineens...

De week van de marketing

door Majken Nilsson

Het is eindelijk zover: de week van de duurzaamheid! We keken er al weken naar uit om eens goed te...

Duurzaam genieten van muziek in de natuur

door Slim Opgewekt

Al een aantal jaren ga ik met veel plezier naar diverse festivals. Waarvan één in het bijzonder, niet alleen omdat...

Benieuwd naar onze duurzame oplossingen?