Dit blog is eerder gepubliceerd op SKIPR: klik hier

Integraal beleid wel noodzaak om succes te boeken

Wie het nieuws volgt, weet dat onze Nederlandse zorgsector voor een aantal zeer grote en complexe uitdagingen staat: lastige financieringsvraagstukken als gevolg van de verplichte marktwerking, een toenemende zorgvraag door de vergrijzing, die op haar beurt weer leidt tot dreigende personeelstekorten. Daar komt nog bij dat de maatschappij steeds hogere eisen stelt aan de zorg: iedereen wil de beste zorg, maar wel tegen lage kosten. Onder deze omstandigheden zou je verwachten dat duurzaamheid weinig prioriteit heeft in de zorgsector.

Meer dan kostenbesparing

Gelukkig merken wij in de gesprekken die wij voeren met zorginstellingen dat niets minder waar is. Bij zorginstellingen zit “zorg” niet alleen in de naam maar ook in het DNA; niet alleen zorg voor cliënten, maar ook zorg voor de omgeving en voor de eigen werknemers. Verduurzaming biedt kansen, niet alleen in de vorm van kostenbesparingen, maar ook goed werkgeverschap, nog effectievere zorg en bijdragen aan het onderscheidend vermogen.

Gebrek aan strategie leidt tot gemiste kansen

Duurzame maatregelen brengen veel positieve neveneffecten met zich mee. Maar dan moet je het wel goed aanpakken. De ervaring heeft ons geleerd dat duurzame maatregelen het meeste impact hebben als er een gedegen strategie aan ten grondslag ligt, waarbij oog is voor alle belangrijke aspecten van de organisatie. Voor veel zorginstellingen geldt dat vanuit verschillende afdelingen zoals facilitair, inkoop, communicatie, HR en onroerend goed zinvolle initiatieven worden ontwikkeld. Maar met alle eerdergenoemde uitdagingen waar de sector middenin zit, ontbreekt het vaak aan de financiële en personele capaciteit om op een coherente, integrale wijze een strategie te ontwikkelen: een kapstok waaraan de duurzaamheidsmaatregelen opgehangen worden voor de gehele organisatie. Dit leidt tot gemiste kansen om maatregelen op elkaar af te stemmen en van elkaar te leren. Een integraal beleid ontwikkelen met input van al deze afdelingen en interne mensen die er al veel kennis en ervaring mee hebben is cruciaal om het effect te maximaliseren en de nodige vervolgstappen te maken.

Stimulans vanuit de overheid

Verduurzaming van de zorg wordt ook door de overheid gestimuleerd. Regelgeving zoals het Activiteitenbesluit, het Energieakkoord en daarop voortbordurende sectorafspraken zoals de Green Deal Nederland op weg naar duurzame zorg, moeten ervoor zorgen dat de bedrijfsvoering van zorginstellingen duurzaam wordt. Belangrijke thema’s zijn energieverbruik, afval, water, duurzame inkoop en de vitaliteit van de zorgprofessionals.

Bewustwording van essentieel belang

Een ander belangrijk onderdeel van iedere integrale strategie is bewustwording binnen de organisatie. De meeste kennis en creativiteit, als het gaat om waar de mogelijkheden liggen, zit bij de mensen van de organisatie zelf. Maak hen bewust dat de oplossing voor duurzaamheidsvraagstukken vaak in huis is en dat iedereen kan bijdragen. Dit zonder dat het als een extra taak of opdracht op het bord komt. Dat betekent elkaar inspireren, ervaringen delen en concrete, duurzame oplossingen bedenken. Stimulans bieden en zeker ook gelegenheid om zelf bedachte kansrijke oplossingen door te ontwikkelen en te implementeren, is essentieel in een succesvol verduurzamingstraject

 

Meer nieuws

Bespaar op kosten en CO2

door Marit Unck

Partner in duurzaamheid, Triodos, plaatste een mooi artikel met tips om duurzaam te bezuinigen in de zorg. Duurzaamheid leidt tot...

Bewuster leven = duurzamer leven

door Slim Opgewekt

“Ik ben geen goeroe, maar lever wel mijn bijdrage” De natuur spreekt en de mensheid luistert niet, dat vind ik...

Dag van de Duurzaamheid vieren bij Abrona

door Slim Opgewekt

Cliënten en medewerkers van Abrona vieren vandaag de Dag van de Duurzaamheid bij ‘t Lichtpunt en Brediushof in samenwerking met...

De nieuwe salderingsregeling

door Rob Wieggers

De wijziging van de salderingsregeling is veelvuldig onderwerp in de gesprekken die onze initiatiefnemers voeren met bestuurders van scholen, sportverenigingen...

De routekaart naar CO2-reductie binnen de zorg

door Evelyne Haas

Binnen de zorg staat verduurzaming zeker op de agenda. De meeste zorginstellingen tekenden daarom graag de Green Deal. Maar de...

Duurzaam genieten van muziek in de natuur

door Chin-Lien Chao

Al een aantal jaren ga ik met veel plezier naar diverse festivals. Waarvan één in het bijzonder, niet alleen omdat...

Duurzaam vliegwielvermogen

door Ricardo te Beest

Beste controllers, In onze opgewekte pogingen om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen merken wij van Slim Opgewekt dat aanstaande klanten (en...

Eerste zonnepanelen op het dak voor zorginstelling Abrona

door Laura Witlox

Huis ter Heide – Zorgorganisatie Abrona plaatste vandaag de eerste van de 462 zonnepanelen op het dak van het grootste gebouw in...

Het uitvoeren van projecten bij Slim Opgewekt

door Mark-Jan Donkelaar

‘Oprechtheid en eerlijkheid als basis’ Projectuitvoering is bij ons niet alleen realisatie, maar ook het bij elkaar brengen van partijen....

Hilde van Dijk verlaat Slim Opgewekt

door Slim Opgewekt

Arnhem – Vandaag maakt medeoprichter van Slim Opgewekt, Hilde van Dijk bekend dat zij Slim Opgewekt verlaat. Zij was sinds...

Hoe interieurverzorging duurzaam kan

door Annetta Wattimena

Sinds ik als interieurverzorgster bij Slim Opgewekt (verduurzaming van maatschappelijk vastgoed in de breedste zin red.) werk, ben ik ook...

Invloed van licht

door Maarten Weber

Bij Slim Opgewekt verduurzamen we scholen o.a. door het toepassen van ledverlichting. Hierin hebben we de optie om in klaslokalen...

Benieuwd naar onze duurzame oplossingen?